Meten = weten

Inzetbaarheid voor arbeid is permanent onderhevig aan veranderingen. De inzetbaarheid kan (tijdelijk) afgenomen zijn door meerdere oorzaken van medische, maar veelal sociaal-maatschappelijke oorzaken. Ontevredenheid of ongenoegen op het werk is mogelijk wel de grootste oorzaak van mindere prestaties.

Wil je weten wat een medewerker nu voor inzetbaarheid heeft om arbeidstaken uit te voeren of wil je juist weten welke stappen je beter kunt ondernemen om iemand op langer termijn aan het werk te houden (intern of extern)? Het inzetbaarheidsonderzoek geeft daar concrete antwoorden op waarmee je met alle betrokkene in gesprek kunt gaan.