Homepage


Meten = weten

Reïntegreren is het herstellen van de oude situatie. Dat betekend met andere woorden dat medewerkers weer de arbeidsovereenkomst kunnen invullen waarna ze beloont worden. De gesprekken over reintegatie gaan veelal over aannames en gevoelens van onwel bevinden, zonder dat er duidelijke gemeten wordt welke belastbaarheid mensen thuis benutten en hoe je deze kunt vertalen naar de werksituatie. ARBO West is de ontwikkelaar van de methode belastbaarheidsmanagement. Een methode die transparant maakt welke bronnen verantwoordelijk zijn voor dreigende of afgenomen inzetbaarheid.
Lees verder hoe ARBO West omgaat met de veranderingen in o.a. de privacy wetgeving en hoe ze activiteiten van het dagelijks leven, met of zonder medische beperking, vertalen naar inzetbaarheid, nu en in de toekomst.