ARBO West heet voortaan BAANZINNIG

Inzetbaarheidsadvies &

 verzuimbegeleiding

Gezondheids- & rijbewijskeuringen

Meten =  Weten = Voorkomen

Download gratis Masterclass

Wet Verbetering Poortwachter

Vraag de masterclass hier aan

Langdurig verzuim voorkom je alleen door voor de
ziekmelding al in actie te komen

Preventie blijft nog altijd de essentie.
Zowel voor de medewerker als het bedrijf

Een medische keuring kan gezondheidsproblemen voorkomen

De RIE brengt risico's voor het bedrijf in kaart


Opleiden en trainen naar duurzame inzetbaarheid en werkplezier

Baanzinnig begeleidt mensen (teams en individuen) naar inzetbaarheid en werkplezier.
Klik op de knop voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden.