Voor wie

We werken het liefst voor werkgevers met een positief mensbeeld. Werkgevers die een bijdrage willen leveren om hun belangrijkste kapitaal ( en risico groep), de medewerker, in staat te stellen ZELF gezondheid, werk en inkomen duurzaam in balans te houden.

We zoeken vooral naar samenwerking. Elkaar ondersteunen, gevraagd en ongevraagd, om werkplezier mogelijk te maken. Dat geldt ook voor samen anticiperen op veranderingen in de markt en wetgeving.

Historisch gezien hebben we altijd innovatieve oplossingen gevonden en zijn we trendsetter in de markt. Dit doe we vanuit onze diepste overtuiging om mensen vooruit te willen helpen. Met de input van onze klanten kunnen we daar nog meer invulling aan geven.

Direct toegang