Nieuwsberichten van ARBO West

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 is ook vanuit de Inspectie SZW (I-SZW) een programma gestart om de handhaving te intensivering en het team uit te breiden.

U kunt hieronder het programma 2019 downloaden van de I-SZW. Ook de veilige- en gezonde werkomgeving waar De Bedrijfspoli voor staat binnen Medewerkerkracht krijgt de aandacht van I-SZW.

Een extra aanmoediging voor bedrijven en organisaties om hier werk van te maken. Voor ondersteuning van De Bedrijfspoli neemt u contact op met projectbureau@debedrijfspoli.nl of 024-3717799

‘ARBO West is een label van De Bedrijfspoli B.V.’