Preventie

Preventie2018-12-13T13:41:40+00:00

Preventie

Op het gebied van preventie kan ons team u ondersteunen.

Arbo- en gezondheidsbeleid

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving vraagt gestructureerd aandacht voor het signaleren en oplossen van risico’s. Dit vraagt samenwerking tussen u en ons. Wij hebben diverse professionals om u te ondersteunen bij het inrichten van het arbobeleid. Wij zijn deskundig op het terrein van beleidsinventarisatie, arbo-ambities, inrichten ‘Eigen Regie’, trainingen en coaching. Hierbij houden ze rekening met de actuele wet- en regelgeving en de laatste inzichten op het gebied van gezond werken.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

In de RI&E brengen wij samen de risicofactoren in kaart en stellen een plan van aanpak op. Denk bijvoorbeeld aan mentale en fysieke risicofactoren op de werkvloer en de signalerende rol van leidinggevenden in de communicatie met hun medewerkers, zoals herkennen en voorkomen van dreigende burn-out, werkgerelateerde stressfactoren, maar ook de opvang van medewerkers na een traumatische gebeurtenis op het werk.

Mochten er in het plan van aanpak aanvullende onderzoeken noodzakelijk zijn beschikken wij over alle kerndeskundigen die dit onderzoek uit kunnen voeren.

Preventief Medisch onderzoek

Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) signaleert u gezondheidsrisico’s om gezondheidsklachten en ziekteverzuim te voorkomen of te beperken. Bovendien heeft een PMO een positief effect op het functioneren van medewerkers; ze worden zich beter bewust van de invloed van het werk op hun gezondheid en welzijn.

Als werkgever krijgt u een beeld van de gezondheid van uw werknemers (of bijvoorbeeld een afdeling of vestiging) en u kunt de uitkomsten vergelijken met branchecijfers of de totale Nederlandse bevolking. Een PMO kan ook het uitgangspunt zijn voor een plan van aanpak om de gezondheid van uw medewerkers te verbeteren of te beschermen.

Wanneer u een PMO laat uitvoeren door De Bedrijfspoli, kijken wij samen met u naar uw onderzoeksdoelstellingen en bepalen vervolgens gericht het type onderzoek om onnodig hoge kosten te voorkomen.

Preventiemedewerker

In de vernieuwde Arbowet 2017 wordt veel aandacht gevraagd voor het hebben van een preventiemedewerker binnen het bedrijf. Elk bedrijf wijst tenminste 1 preventie-medewerker conform de huidige Arbowetgeving. Deze preventiemedewerker beschikt over voldoende deskundigheid (en ervaring). Ook krijgt hij voldoende tijd krijgen voor goede uitvoering van de taken. Wij trainen en begeleiden preventiemedewerkers om een goede start te maken of in hun werk te ondersteunen.

Neem direct contact op

‘ARBO West is een label van De Bedrijfspoli B.V.’

ARBO West gebruikt uitsluitend functionele en analytische cookies. Deze cookies helpen ons om de website goed te laten functioneren, het gebruiksgemak te verbeteren en om het gebruik van de website te (laten) analyseren. Wij hebben de analytische cookies zo ingesteld, dat deze geen of maar weinig gevolgen hebben voor uw privacy. meer informatie Oke

Cookieverklaring

Cookieverklaring