Verzuimbegeleiding is gericht op verantwoord en duurzaam inzetbaar maken van medewerkers

Welke diensten zet je in in welke fase?

 • Preventief inzetbaarheidsonderzoek
  Het voorkomen van ziekteverzuim begint voor dat de ziekmelding een feit is. Hoe eerder de oorzaak van afgenomen inzetbaarheid in kaart is gebracht, hoe eerder gestart kan worden met het voorkomen van blijvende problemen.

 • Week 1-6
  Mocht er helaas toch een ziekmelding volgen dan wil je als werkgever natuurlijk zo snel mogelijk weten welke activieiten de medewerker nog wel op een verantwoorde manier MAG en KAN uitvoeren. We doen dit middels een inzetbaarheidsonderzoek.

 • Week 6-10
  Volgens de wet verbetering poortwachter dient de bedrijfsarts een medische beoordeling te doen. Hij stelt vast of alle factoren die, medisch gezien, van invloed zijn op de reintegratie bekend zijn. Hij adviseert hoe arbeid weer op te bouwen.

 • Week 11-14
  De combinatie van het inzetbaarheidsonderzoek en de medische beoordeling geven de noodzakelijke input om het plan van aanpak reintegratie op te stellen en vooral ook afspraken te maken over het opvolgen van de adviezen.

 • Week 14-26
  Als verzuim langer duurt zijn er meestal behandelingen gaande of omstandigheden die opgelost moeten worden. In deze fase is vooral belangrijk om de opbouw van de inzetbaarheid te managen en te zorgen dat het dossier blijft voldoen aan de UWV normen

 • Week 26-52
  In deze fase dienen keuzes gemaakt te worden over de toekomst van de medewerker. Kan de medewerker nog terugkeren in het eigen werk, in ander werk bij de eigen werkgever of zal ook gestart moeten worden met een onderzoek naar reintegratie extern.

Neem direct contact op

‘ARBO West is een label van De Bedrijfspoli B.V.’